Kulturnatt Stockholm

Kulturnatt Stockholm

Extra bussar

Ta dig till museiparken och Blockhusudden med extrainsatta bussar. Keolis som kör för SL kör sina linjer precis som vanligt men under Kulturnatt Stockholm kommer även extra bussar trafikera sträckan Sergels torg–Blockhusudden–Sergels torg mellan 17.30–01.00 för att lätta på trycket. Bussarna går under kvällen nonstop och stannar på ordinarie hållplatser.