Om tillgänglighet

 

Information om tillgänglighetssymboler för Kulturnatt Stockholm

Kulturnatt Stockholm har i år gett alla deltagande verksamheter möjligheten att uppge vilken tillgänglighet de har i sina lokaler.  Det är varje enskild verksamhets eget ansvar att programplatsen lever upp till kriterierna för symbolerna. Om du har fler frågor om en verksamhets tillgänglighet, vänligen kontakta verksamheten direkt.

Symboler och kriterier är framtagna i ett tillgänglighetsprojekt av Region Kalmar och Region Kronoberg.

 

Symboler och kriterier

Tillgänglighet för rullstolsburen

Tillgängligt för synnedsatta

Tillgängligt för hörselnedsatta

Tillgänglig toalett

Tillgänglig hiss