Om tillgänglighet

 

Kulturnatt Stockholm ger alla deltagande verksamheter möjligheten att uppge vilken tillgänglighet de har i sina lokaler.  Det är varje enskild verksamhets eget ansvar att programplatsen lever upp till kriterierna för symbolerna. Om du har fler frågor om en verksamhets tillgänglighet, vänligen kontakta verksamheten direkt.

Symbolerna och kriterierna är framtagna av Kulturnatt Stockholm i samarbete med Stockholms stads funktionshindersombudsman.

 

Tillgänglighet för hörselnedsatta

Något av följande finns i lokalen:

 

Tillgänglighet för synnedsatta

Båda dessa krav uppfylls i lokalen:

Minst två av dessa kriterier uppfylls (bara nödvändigt om lokalen består av flera rum):

 

Tillgänglig parkeringsplats

En parkeringsplats för rörelsehindrade finns inom 25 meter från entrén till lokalen.

 

Tillgänglighet för rullstol

Samtliga kriterier uppfylls i lokalen:

Entré

Dörröppnare

Invändigt

Toalett

Hiss (behöver bara uppfyllas om det finns flera våningar i lokalen)

 

 

logo logo logo